Vores ekspertise - maritim teknisk management

Hos Moeldrup Marine Consulting er vores fokus, at du opnår den mest optimale tekniske drift. Vores viden om maritime løsninger og teknisk management, sikrer dig den bedste og mest økonomiske drift af din flåde. Hvad end der er tale om et enkelt eller flere skibe, ad-hoc assistance eller mere komplette løsninger, så træder vi til når du har brug for det.

Ombygning og reparation

Opgraderinger ift. nye standarder eller klasse, ombygning til en specifik charter, planlagt vedligehold eller reparation efter havari. Årsagerne til ombygninger eller reparationer på et skib kan være meget forskellige. Moeldrup Marine Consulting har erfaringen og sikrer at arbejdet udføres korrekt og økonomisk optimalt, så skibet til enhver tid lever bedst muligt op til dine krav og behov.

Dokninger og syn

Med den nødvendige omhu og struktur, sikrer vi dig, at dit skib altid overholder gældende myndighedskrav til syn og certificeringer.

 

Vi planlægger dokninger og syn, så de påvirker dine fragter og chartere mindst muligt og sikrer dig, at dine omkostninger til skibets drift, holdes på det laveste og mest hensigtsmæssige niveau.

 

Rensning af ballastvand

Bliver jeres skibe ramt af de kommende krav om behandling af ballastvand? Er I 100% sikre på hvordan I lever op til kravene på den smarteste måde?

Moeldrup Marine Consulting kan afdække jeres behov og finde de løsninger, som passer til jeres flåde og fartsområder. Vi klarer alt fra rådgivning til koordinering og installation af systemer.

Teknisk Management

Vil du gerne optimere driften, så dine skibe opererer effektivt med færrest mulige off-hire dage, tilbyder Moeldrup Marine Consulting at udføre teknisk management for hele din flåde.

Vi fører løbende tilsyn med skibene og planlægger og budgetterer i samarbejde med dig en samlet plan for skibenes drift: Vedligehold, reparationer, dokning og syn, indkøb af reservedele og stores.

Vores viden og erfaring og kontakter til værfter, værksteder og leverandører er din sikkerhed for optimal drift af skibene og giver dig et nemt præcist og gennemskueligt teknisk overblik.

ISM & ISPS Audits

Vi gennemfører interne ISM, ISPS og MLC audits. Desuden gennemføres CMID inspektioner af registrerede inspektører.
Moeldrup Marine Consulting er certificeret auditor, DPA og CSO, samt IMCA registreret CMID inspektør.

I samarbejde med vores partnere kan vi levere et fuldt ISM og ISPS management setup, som igen er fokuseret på at din drift er så fleksibel, nem og omkostningsfokuseret som muligt.

 

Pre-Purchase inspektion

I forbindelse med køb og salg af skibe udfører Moeldrup Marine Consulting Pre-purchase inspektioner. Vi kan udføre inspektionerne efter købers standardrapporter og procedurer eller vi kan skræddersy en inspektion, som passer bedst muligt til det pågældende skib og planerne for dette.

Pre-purchase inspektioner udføres i hele verden og altid i fuld diskretion.

CMID inspektioner

I en stadig mere reguleret og omkostningsfokuseret offshore vindsektor, bidrager Moeldrup Marine Consulting som IMCA registreret CMID inspektør.

Vores inspektioner udføres med øje for den effektive drift og den højest mulige sikkerhed. Derfor fokuserer vi på, at CMID inspektioner og audits gennemføres i samarbejde med rederiet og besætningen. Dette har vist de bedste resultater indenfor optimering og sikkerhedsforbedringer.

 

Budget, indkøb og crew

Gennem vores kontakter til værfter og leverandører over det meste af Europa og Skandinavien, kan vi fremskaffe næsten alle former for reservedele, stores og proviant til fornuftige priser og vi kan altid være behjælpelige med ansættelse af dygtige besætningsmedlemmer af forskellig nationalitet.

Flagskifte og ejerskifte

Hvad enten du køber eller sælger et skib eller ønsker at skifte flag, så kan Moeldrup Marine Consulting hjælpe dig hele vejen igennem. Vi har prøvet det før, og kan tilbyde dig pre-purchase inspektioner, rådgivning og projektstyring af overtagelse, change of owner surveys, change of flag surveys og registreringer.
Love og regler og krav til skibenes tekniske indretning er kompliceret, men vores løsninger sikrer dig, at du går fri af ubehagelige overraskelser.